ساعت صفحه اسکلتون

ساعت های صفحه اسکلتون عموما به ساعت هایی گفته می شود که به سبب نوع طراحی صفحه آنها ، داخل موتور ساعت و اجزا تشکیل دهنده آن مشخص می باشد که می تواند باطری دار یا اتوماتیک باشد . نوع دیگری از این نوع طراحی هست که مخصوص ساعت های اتوماتیک هست و روح ساعت مچی اتوماتیک را با قلب آن (رقصنده) نمایش می دهد که به آن ها اوپن هارت گفته می شود.

+ بیشتر...

نظر خود را ارسال کنید